OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Oppfølgingstjenesten (OT)

Målgruppa er ungdom som har en lovfestet rett til videregående opplæring, og som det aktuelle skoleåret

  • ikke har søkt eller tatt imot elev/læreplass, eller
  • avbryter slik opplæring, eller
  • har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning, eller som følge av vedtak om heving av lærekontrakt.

Ungdom har rett til oppfølgingstjeneste til og med det året de fyller 21 år. 

OT - koordinator skal sørge for at det blir tatt kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppa og sørge for at alle får et tilbud om veiledning og hjelp videre til et tiltak. OT-koordinator skal også følge opp de ungdommene som har tatt i mot et tilbud gjennom OT.

OT-koordinator har et nært samarbeid med mange etater/instanser utenfor skolen, blant annet NAV, sosialkontor, PPT, barnevern m fl.

Dersom du i løpet av skoleåret vurderer å avbryte opplæringen, må du først drøfte dette med din kontaktlærer. Deretter blir rådgiver, eventuelt OT-koordinator eller andre trukket inn i saken og hjelper deg med å vurdere hva som kan gjøres i din situasjon. Du kan selvfølgelig ta direkte kontakt med din rådgiver hvis du ønsker det. 

Oppfølgingstjenesten holder hus på Ørnes. Du kan booke time med oss ved å følge lenka under

Bestill time med oppfølgingstjenesten på Ørnes