OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ansattoversikt


Meløy vgs - Ansatte

Ansatte i avdelingen Meløy vgs - Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 995 55 444
Fagleder/ Adjunkt
Lærer 916 08 490
Adjunkt
Lærer * 916 28 071
Lærer *
Fagarbeider 454 24 553
Lærling
Renholder
Formidlingskoordinator og miljøarbeider 909 80 018
Lærer *
Adjunkt med tileggsutdanning 948 43 603
Adjunkt m/tilleggsut 930 88 879
Karriereveileder/studieveileder/prosjektleder 75 65 25 11 988 99 150

Karrieresenteret Salten - Meløy

John Howard Bottolfsen
Miljøarbeider med fagbrev 415 40 711
Adjunkt
Lektor med tilleggsutdanning 481 16 068
Adjunkt m/tilleggsut 952 40 238
Lærer *
Fagarbeider 971 17 424
Studierektor 958 90 174
Adjunkt 995 94 241
Rektor 993 38 489
Pensjonistlønn 913 91 097
Lærer
Lærer *
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 990 00 940
Lektor 901 85 263
Miljøarbeider med fagbrev
Renholdsoperatør 75 65 24 87
Miljøarbeider med fagbrev 908 60 905
Fagarbeider 75 65 03 85
Rådgiver/Lærer 900 64 029
Pensjonistlønn
Lærling
Skipper Oscar Sund 915 53 489
Pensjonistlønn 75 65 05 72 412 73 047
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Driftsleder 418 40 238
Vaktmester 941 89 563
Kokk
Lærer 406 02 531
Adjunkt m/tilleggsut 959 12 792
Adjunkt m/tilleggsut 994 03 307
PPT-rådgiver 75 65 25 47 911 19 114
PPT rådgiver
Bibliotekleder 75 65 24 94 917 29 847
Studierektor 979 66 070
Fagarbeider
Miljøarbeider 959 41 350
Fagarbeider
Lektor m/tillegg
Sekretær 75 65 24 99 472 56 404
Kokk
Avdelingsleder 970 92 846
Lærer 906 91 656
Lektor
Adjunkt 951 38 838
Adjunkt 75 65 26 11
Adjunkt m/tilleggsut 971 47 061
Adjunkt m/ tilleggs utdanning 907 00 843
Miljøarbeider med fagbrev
Fagarbeider
Renholder 968 71 540
Lærer * 974 23 916
Renholder
Adjunkt m/tilleggsut 957 50 860
Adjunkt
Sjøkapten 75 65 24 96 910 00 487
Adjunkt
Miljøarbeider
Sekretær 75 65 24 72 480 41 830
Lektor 75 65 25 19 952 76 598
Fagleder/ot-koordinator 908 20 077
Fagarbeider
Fagarbeider 75 65 07 15
Lærer *
Adjunkt 959 22 403
Adjunkt med tilleggsutdanning 481 13 239
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 95 918 52 585
Lektor m/tillegg
Adjunkt
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt 75 65 25 22
Kantineleder 905 42 955
Eksamensansvarlig, Lektor m/tilleggsutd 951 08 195
Fagarbeider
Driftsleder domus pisces 950 33 658
IT-Leder 959 37 530
Adjunkt, studierektor 994 37 767
Renholder
matros/motorpasser 416 45 703
Adjunkt 907 81 033
Lærer 996 14 843
Miljøarbeider med fagbrev
Miljøarbeider med fagbrev 990 98 072

Meløy vgs - Ansatte - Ansatte Glomfjord

Ansatte i avdelingen Ansatte Glomfjord
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 995 55 444
Adjunkt
Lærer *
Lærling
Formidlingskoordinator og miljøarbeider 909 80 018
Adjunkt m/tilleggsut 930 88 879
Miljøarbeider med fagbrev 415 40 711
Adjunkt 995 94 241
Lærer
Adjunkt
Lektor 901 85 263
Miljøarbeider med fagbrev 908 60 905
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 959 12 792
Miljøarbeider 959 41 350
Lærer 906 91 656
Adjunkt m/ tilleggs utdanning 907 00 843
Lærer * 974 23 916
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt 959 22 403
Adjunkt med tilleggsutdanning 481 13 239
Adjunkt
Adjunkt 75 65 25 22
Kantineleder 905 42 955
Adjunkt, studierektor 994 37 767
Adjunkt 907 81 033
Miljøarbeider med fagbrev

Meløy vgs - Ansatte - Ansatte Inndyr

Ansatte i avdelingen Ansatte Inndyr
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 916 08 490
Lærer * 916 28 071
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 952 40 238
Lærer *
Fagarbeider 971 17 424
Studierektor 958 90 174
Pensjonistlønn 913 91 097
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 990 00 940
Miljøarbeider med fagbrev
Fagarbeider 75 65 03 85
Lærling
Lærer 406 02 531
Fagarbeider
Kokk
Lektor
Adjunkt 951 38 838
Adjunkt 75 65 26 11
Adjunkt m/tilleggsut 971 47 061
Miljøarbeider med fagbrev
Adjunkt m/tilleggsut 957 50 860
Sjøkapten 75 65 24 96 910 00 487
Miljøarbeider
Lektor 75 65 25 19 952 76 598
Fagarbeider 75 65 07 15
Lærer *
Lektor med tilleggsutdanning
Fagarbeider
Miljøarbeider med fagbrev 990 98 072

Meløy vgs - Ansatte - Ansatte Ørnes

Ansatte i avdelingen Ansatte Ørnes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tileggsutdanning 948 43 603
Adjunkt
Lektor med tilleggsutdanning 481 16 068
Lektor m/tilleggsutd
Rådgiver/Lærer 900 64 029
Pensjonistlønn 75 65 05 72 412 73 047
Kokk
Adjunkt m/tilleggsut 994 03 307
Bibliotekleder 75 65 24 94 917 29 847
Studierektor 979 66 070
Lektor m/tillegg
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 24 95 918 52 585
Lektor m/tillegg
Lektor m/tilleggsutd
Eksamensansvarlig, Lektor m/tilleggsutd 951 08 195

Meløy vgs - Ansatte - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholdsoperatør 75 65 24 87
Driftsleder 418 40 238
Vaktmester 941 89 563
Fagarbeider
Renholder 968 71 540
Renholder
Renholder
matros/motorpasser 416 45 703

Meløy vgs - Ansatte - Kontor

Ansatte i avdelingen Kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 454 24 553
Sekretær 75 65 24 99 472 56 404
Sekretær 75 65 24 72 480 41 830
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296

Meløy vgs - Ansatte - Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 993 38 489
Studierektor 979 66 070
Kontorleder 75 65 25 04 915 10 296
Driftsleder domus pisces 950 33 658

OPUS Salten

Ansatte i avdelingen OPUS Salten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Karriereveileder/studieveileder/prosjektleder 75 65 25 11 988 99 150

Karrieresenteret Salten - Meløy

John Howard Bottolfsen
Eksamen/Dokumentasjon - Opus Salten 75 65 23 05 948 19 946